A+ aplikatori

Aplikatori serije A1000 i A3200 te PS5 dispenzer modul u kombinaciji s printerima serije A2+, A4+ i A6+ daju vrlo povoljno rješenje za poluautomatsko ili automatsko obilježavanje etiketama.

Aplikator A1000 – za obilježavanje u realnom vremenu

Tip aplikatoraIde uz printereHod cilindra, mmDoseg ispod printera mmKomprimirani zrak bar
A1000-220 A2+, A4+, A6+ 220704,5
A1000-300A2+, A4+, A6+3001504,5
A1000-400 A2+, A4+, A6+4002504,5

CAB Aplus 1000
Na raspolaganju su tri vrste A1000 aplikatora : pritisni (Tamp), s otpuhivajem (Blow-on) te s naljepljivanjem (roll-on) etikete

Prospekt cab A+ printera (eng)….

Prikaz rada A1000 aplikatora…


Aplikator A3200 – za obilježavanje u realnom vremenu

Aplikator A3200 se može montirati na cab printere A2+i A4+.
Zakretni cilindar omogućuje pozicioniranje etikete od 45° do 90° koja se potom aplicira na proizvod kratkim hodom cilindra.
Potreban je komprimirani zrak 4,5 bara.

Tip aplikatoraA3200
Ide uz printereA2+, A4+
Zakret cilindra° 45 - 90°
Hod cilindra mmdo 30
Komprimirani zrak bar4,5

Na raspolaganju su dvije vrste A3200 aplikatora: pritisni (Tamp) i s otpuhivajem (Blow-on).

Prospekt cab A+ printera (eng)….


Dispenzer modu PS5

Aplikator A1000 se može montirati na cab printere A4+ i A6+.
Namijenjen je apliciranju etiketa u kretanju. Senzor detektira proizvod, pokreće ispis etikete, a aplikacija se odvija za vrijeme ispisa.
Zbog toga brzina transportera i brzina ispisa moraju biti jednaki.

Tip aplikatoraA5104A5106
Ide uz printer A4+A6+
Širina etikete, mm25 - 11650 - 176
Duljina etikete, mm 25 - 200 25 - 200
Površina proizvoda ravna ravna
Visina proizvoda fiksna fiksna
Kretanje proizvoda istom brzinom kao i brzina ispisa istom brzinom kao i brzina ispisa

 

CAB A+ PS5

Prospekt cab A+ printera (eng)….
Više o A+ aplikatorima na cab stranicama….